Nasi trenerzy

Agata Rutkowska

Agata Rutkowska

https://centrumskrzydla.pl

Trenerka kompetencji miękkich, Coach (stopień ACC), Team Coach, autorka i współautorka podręczników metodycznych, psychoterapeutka w trakcie szkoły, menedżer, przedsiębiorca. Ponad 16letnie doświadczenie na sali szkoleniowej. Ukończone kursy i zdobyte kwalifikacje m.in.: Szkoła coachingu zespołowego i grupowego, Symbol, piasek, przestrzeń – Coaching w piaskownicy, Szkoła psychoterapii Gestalt (w trakcie), Studium Zawodowe Coachingu ACSTH, ICF, Szkoła trenera kompetencji miękkich Metrum, Doradca strategiczny GTI, Kurs Mindfulness, Kurs Terapia schematów, Kurs Techniki Gestalt w pracy coacha, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rekomendacja trenerska I stopnia.

Łukasz Gorczyński

Łukasz Gorczyński

Wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód”. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Posiada doświadczenie z pracy w różnych gronach konsultacyjnych, w tym Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Tomasz Pawłowski

Tomasz Pawłowski

Prezes Fundacji trzeci.org, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Posiada doświadczenie w zakresie kierowania zespołem i koordynacji projektów. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Szymon Osowski

Szymon Osowski

Prawnik, w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska od 2007 roku, od 2010 prezes stowarzyszenia. Pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconemu prawu do informacji. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich, przygotowuje sprawy sądowe, jeździ po Polsce, by opowiadać o prawie do informacji i prawach mieszkańców. Wielokrotnie doceniany za swoja działalność. W 2014 roku otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników (miejsce 30, 12, 9, 14, 27)

Filip Kasprzyk

Filip Kasprzyk

Z wykształcenia jestem socjologiem, jednak to marketing od zawsze mnie fascynował i to z nim związałem swoje życie zawodowe. Jego tajniki zgłębiałem jeszcze w liceum, tworząc swoje proste strony www, kampanie mailingowe i reklamowe na potrzeby własnych, pierwszych biznesów. Rozwijałem się i doskonaliłem umiejętności w różnych firmach i agencjach, by po latach otworzyć pierwszą własną agencję – KickAss Socials, którą w 2014 roku połączyłem z moim obecnym partnerem biznesowym w agencję interaktywną “kręci się!”, przekształconą następnie w Spin Digital sp. z o.o., której jestem współwłaścicielem, jak również drugiej agencji Real Marketing Sp. z o.o. Obecnie jestem odpowiedzialny przede wszystkim za projektowanie procesów sprzedażowych i marketingowych online, w tym projektowanie ścieżek sprzedażowych w e-commerce, tworzenie stron www, kampanie Google Ads i Youtube. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ukończenie dwóch szkół trenerów pozwala mi od wielu lat szkolić zarówno pracowników naszych klientów jak również realizować szkolenia otwarte.

Alina Czyżewska

Alina Czyżewska

nicdoukrycia.mystrikingly.com/

z zawodu aktorka. Aktywistka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta, koodynatorka Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej. Fanka prawa do informacji. Interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy przez organy władzy, wspiera obywateli i obywatelki. Czasem pisze o tym na blogu: nicdoukrycia.mystrikingly.com/ .

Krzysztof Włodek

Krzysztof Włodek

Pośrednik wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach od blisko dwóch lat, zajmujący się doradztwem w zakresie wolontariatu oraz obsługą social mediów. Fotograf freelancer od 2013 roku, działający na rzecz różnych organizacji i fundacji z trzeciego sektora na przestrzeni lat (Fundacja Mam marzenie, Dom Aniołów Stróżów, Akademia Przyszłości). Twórca internetowego wideo, w tym kanału na YouTube, od 6 lat. Praktykant Radia Katowice w 2015 roku - prowadził social media oraz tworzył treści audio. Od października 2019 roku nauczyciel fotografii w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mysłowicach.

Piotr Bańczyk

Piotr Bańczyk

Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej oraz rozwoju osobistym i społecznym. Posiada doświadczenie menadżerskie w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w biznesie i w organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty gospodarcze. Sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji publicznej. Jest Dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. odpowiedzialnym za łączenie sfery biznesowej i społecznej w Pałacu Inspiracji oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Współtworzył i kierował Centrum Społecznego Rozwoju, zainicjował powstanie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i by jego pierwszym kierownikiem. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Jest nauczycielem akademickim i prowadzi badania naukowe w obszarach ekonomii społecznej oraz psychologii organizacji i zarządzania.

Barbara Jendrzejczyk

Barbara Jendrzejczyk

Barbara Jendrzejczyk Dziennikarka Telewizji Polskiej. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiowała Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji. Pracę w mediach rozpoczęła w 2006 r. w tygodniku „Życie Siemianowic”, gdzie przez pięć lat pełniła funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego. Od 2013 r. związana z katowickim ośrodkiem TVP, gdzie zajmuje się reportażem. Autorka cyklu programów „Nasze Beskidy”. Reporterka ogólnopolskiego programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”, który pomaga osobom zaginionym i ich rodzinom. Realizuje felietony dla anglojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej, Poland In. Prowadzi własną działalność gospodarczą Piszę Składam Pstrykam. Zajmuje się promocją Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim.

Kuba Nagórski

Kuba Nagórski

CEO w międzynarodowej grupie Spin Digital. Specjalista od marketingu zintegrowanego, miłośnik social media, szkoleniowiec i mówca. Studiował nauki polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat zaangażowany w trzeci sektor. Co-founder w Revolve Software House – firmie zajmującej się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań programistycznych dla podmiotów z różnych branż z naciskiem na branżę medyczną i start-upy. Jako współwłaściciel agencji kreatywnej tworzył kampanie marketingowe dla podmiotów o różnym zasięgu. 

Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak

Wiceprezes think-tanku Instytut Spraw Obywatelskich. Dba o zarządzanie, jest fundraiserem (korzysta z 4 źródeł pozyskiwania funduszy: darczyńcy indywidualni, biznesowi, granty i dotacje oraz działalność ekonomiczna). Kieruje Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od ponad roku zarządza przedsiębiorstwem społecznym. Na co dzień szkoli i doradza podmiotom ekonomii społecznej. Certyfikowany przez MRPiPS doradca biznesowy, ukończyła podyplomowe studia: Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Absolwentka Programu FAOO: Menedżerowie NGO oraz „Strażnicy”. Od 10-ciu lat zarządza projektami związanymi z przedsiębiorczością społeczną, rozwojem fundraisingu, systemowymi rozwiązaniami dla sektora pozarządowego. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor raportu „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

Michał Serwiński

Michał Serwiński

Z wykształcenia dziennikarz i kulturoznawca, od 13 lat zawodowo związany z trzecim sektorem. Doświadczenia zdobywał jako kierownik Działu Fundraisingu w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i kierownik biura regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie. Współtwórca i członek zarządu Stowarzyszenia Wzmacniacz.org. Redaktor prowadzący bloga Sektor 3.0 i technologie.ngo.pl. Współpracuje, szkoli i doradza organizacjom społecznym.

Ilona Opaszowska

Ilona Opaszowska

Psycholog, socjolog, coach. Trener z 20 letnim doświadczeniem. Od 2000 roku związana z trzecim sektorem. Współpracowała w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych m.in. ze Stowarzyszeniem MOST, FRES, rudzką Agencją Rozwoju Inwesor. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ludźmi zarówno w ngo jak i w biznesie. Przez wiele lat zarządzała zespołami projektowymi, składającymi się z pracowników, zewnętrznych specjalistów np. trenerów, doradców oraz wolontariuszy.

Przemysław Żak

Przemysław Żak

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego, broniąc pracę na temat prawa do informacji w Polsce. Wspólnik w Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., która specjalizuje się w obsłudze organizacji pozarządowych. Konsultant i autor tekstów na ngo.pl. Doświadczony szkoleniowiec i działacz organizacji społecznych, założyciel i długoletni członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie, gdzie prowadził m.in. działania strażnicze oraz rzecznictwo w procesie legislacyjnym. Długoletni członek Stowarzyszeń Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenia Dialog Społeczny, gdzie pełnił funkcje w organach kontroli. Jak sam mówi: “Pasjonuje mnie uzgadnianie regulacji wewnętrznych organizacji z jej realnym funkcjonowaniem i z obowiązującymi ramami prawnymi. Chodzi o to, by tworzyć przyjazne, proste i adekwatne do potrzeb ludzi środowisko pracy". Za fundament w prawie uznaje zasadę Ius est ars boni et aequi.

Olaf Józefoski

Olaf Józefoski

Specjalista projektu Z prawem na Ty! Absolwent Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim, magister kulturoznawstwa oraz pedagogiki rewalidacyjnej. Aktor w grupie teatralnej LPT Creatorium z Koszutki, grupie PRYM-ART oraz w kolektywie teatralnym Lufcik na Korbkę z Gliwic. Aktywny na wielu płaszczyznach, najczęściej w ramach działań na rzecz ochrony środowiska, kultury i integracji społecznej. Laureat tytułu „Lokalnego bohatera” w 2017 roku. Zainteresowania to przede wszystkim: filozofia, psychologia, sztuka, podróże i literatura.

Agnieszka Budzyńska

Agnieszka Budzyńska

Autorka i koordynatorka projektu „Z prawem na Ty!”. Absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na inspirujące działania. Doświadczenie zdobyła przygotowując i realizując projekty dla Stowarzyszenia MOST, Stowarzyszenia Droga i Śląskiej Sieci 3 sektora oraz oceniając wnioski dla WUP Katowice, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i różnych Ministerstw. Do tej pory udało jej się pozyskać kilka milionów na działania społeczne.

Skip to content