Nasi trenerzy

Paweł Wyszomirski portret

Paweł Wyszomirski

Paweł Wyszomirski - Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto i założyciel OpenAir - asystent jakości powietrza, kurator konferencji TEDxKatowice. Współpracownik University College London. Publikował m.in. w Miasto Think Tank, Magazynie Autoportret. Autor książki "Mieszkam-TU.eu. Jak tworzyć lepsze miasta? – budżet obywatelski w działaniu". Redaktor książek "Jak rozwiązywać problemy lokalne dzięki mapom?" i "Przedsiębiorczość społeczna 2.0". Członek komitetu zarządzającego działaniem "Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe" w ramach europejskiej sieci COST.

Dorota Setniewska

Dorota Setniewska

Od ponad 20 lat zajmuje się komunikacją i promocją w organizacjach społecznych. Współtworzyła ogólnopolskie kampanie społeczne, m.in na temat ubóstwa mieszkaniowego i praw osób z niepełnosprawnościami. W ramach seminariów regionalnych prowadzonych przez portal ngo.pl doradzała lokalnym organizacjom, jak lepiej komunikować działania społeczne. Obecnie z ramienia Stowarzyszenia Klon/Jawor koordynuje kampanię "Organizacje społeczne. To działa", promującą cały sektor.

Animowana postać białego mężczyzny

Tomasz Łaszczych

Właściciel biura księgowego, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył studia podyplomowe (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) w zakresie Controllig. Wiedza i doświadczenie to praktyka w firmie audytorskiej oraz ponad 10 lat pracy w spółce produkcyjnej na jako Główny Księgowy. Uprawniony na podstawie Certyfikatu Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (od 2007 roku). Księgowością i problematyką sektora NGO zajmuje się od 2016 roku.

Hanna Wiczanowska

Hanna Wiczanowska

Trener współpracujący z firmami: Solvo Group Sp. z o.o. oraz “Anna Krause. Ekspert prawa oświatowego”, w zakresie szkoleń z wystąpień publicznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation, ze specjalizacją trener i mentor wystąpień publicznych, storytellingu oraz technik ewaluacji. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła ona dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim. Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Animowana postać białego mężczyzny

Marcin Kondraciuk

prezes Gliwickiego Klubu Filmowego WROTA oraz założyciel KOPALNI SNÓW - produkcja filmowa. Od 15 lat prowadzi największy klub filmowy w Polsce. Umiejętności filmowe wykorzystywał do promocji wielu imprez kulturalnych jak również w komercyjnych projektach. Od 2001 roku stałe rozwija klub i swoje umiejętności przekazując je na licznych warsztatach filmowych.

Krzysztof Wortal

Krzysztof Wostal

Z wykształcenia informatyk, administratywista, pedagog. Prowadził autorski program w radiu; w mediach jest ekspertem ds. niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności. Nauczyciel szkolny i akademicki ekspert monitorujący stopień wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w dwóch kadencjach (w tym również Wiceprzewodniczącym Zarządu). Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących oraz inicjatorem powstania Fundacji Transgresja. Jest także bohaterem oraz współautorem książki pt. „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 roku publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”. Jest także uczestnikiem programu „Liderzy PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 otrzymał wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Był także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza.

Animowana postać białego mężczyzny

Marcin Gołąbek

jestem konsultantem ds. marketingu internetowego, strateg. Pracuję z dużymi ogólnopolskimi organizacjami, klientami biznesowymi i instytucjami. Prowadzę szkolenia i zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu marketingu oraz digitalizacji organizacji i projektów.

Alicja Danielewska-Podolak

Alicja Danielewska-Podolak

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2000 roku, z wynikiem bardzo dobrym i obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach i pracowała jako aplikant etatowy, a następnie asesor sądowy do 2004 roku. W styczniu 2005 roku roku złożyła ślubowanie adwokackie przed Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach i od tej pory tj. od 17 lat, wykonuje zawód adwokata.
Adwokat Alicja Danielewska-Podolak prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Katowicach, kilka lat temu rozbudowaną o filię w Mikołowie. Zajmuje się zarówno sprawami cywilnymi, jak i karnymi – reprezentując swoich klientów we wszystkich rodzajach spraw i przed wszystkimi instancjami. Specjalizuje się jednak głównie w sprawach cywilnych i rodzinnych.
Prowadzi także sprawy administracyjne, zarówno w zakresie procesowym (sprawy sądowej) jak w wszelkie inne sprawy tzw. urzędowe.
W ramach prowadzonej kancelarii współpracuje z innymi podmiotami: notariuszami, komornikami, radcami prawnymi i mediatorami sądowymi, w celu jak zapewnienia jak najpełniejszej ochrony prawnej swoim klientom.

Łukasz Żyła

Łukasz Żyła

Szkoleniowiec i ekspert w dziedzinie open data i data storytelling, ukończył prawo (specjalizuje się w tematyce przetwarzania informacji), programista, dziennikarz. Członek grupy roboczej ds. otwartości danych w Ministerstwie Cyfryzacji. Prezes Fundacji Media 3.0, odpowiedzialny za projektowanie większości narzędzi do wizualizacji danych. Były dziennikarz Gazety Wyborczej i redaktor naczelny w wydawnictwie Nowiny. Ukończył kurs wizualizacji danych w programie Processing na Goldsmiths University of London. Za prototyp aplikacji jaturzadze.pl, wizualizującej dane finansowe samorządów, nagrodzony III miejscem na pierwszym rządowym hackathonie danych publicznych. Jako szkoleniowiec prowadził warsztaty dla wszystkich pełnomocników ds. otwartości danych administracji rządowej. Prowadził szkolenia m.in. dla firmy Facebook, Ministerstwa Cyfryzacji, Fundacji Techsoup.

Grzegorz Wójkowski

Grzegorz Wójkowski

Absolwent socjologii UŚ, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Szkoły Trenerów STOP i Programu Liderzy PAWF Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; prezes zarządu Bona Fides; członek Rady Programowej Instytutu Socjologii UŚ; współtwórca wielu narzędzi do prowadzenia monitoringu (m.in. BIP w JST, BIP sądów i prokuratur, prowadzenia konsultacji społecznych, udostępniania informacji publicznej na wniosek, realizacji polityki senioralnej w miastach czy realizacji budżetów obywatelskich); realizator licznych monitoringów (tematyka jak wyżej); trener (m.in. z zakresu prawa do informacji publicznej, prowadzenia monitoringów, prowadzenia działań rzeczniczych, prowadzenia konsultacji społecznych); realizator licznych procesów konsultacji społecznych i ewaluacji m.in. w Katowicach, Krakowie, Bytomiu czy Piekarach Śląskich; doradza ponad 50 inicjatywom lokalnym z terenu całej Polski (w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego).

Jacek Gralczyk

Jacek Gralczyk

Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku urzędnik samorządowy. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych. Od początku istnienia mocno związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. W ostatnich latach zaangażowany między innymi w planowanie lokalnej zmiany społecznej w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, oraz wsparcie tworzenia Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

Agata Rutkowska

Agata Rutkowska

Trenerka kompetencji miękkich, Coach (stopień ACC), Team Coach, autorka i współautorka podręczników metodycznych, psychoterapeutka w trakcie szkoły, menedżer, przedsiębiorca.
Ponad 16letnie doświadczenie na sali szkoleniowej. Ukończone kursy i zdobyte kwalifikacje m.in.:

Szkoła coachingu zespołowego i grupowego,
Symbol, piasek, przestrzeń – Coaching w piaskownicy,
Szkoła psychoterapii Gestalt (w trakcie),
Studium Zawodowe Coachingu ACSTH, ICF,
Szkoła trenera kompetencji miękkich Metrum,
Doradca strategiczny GTI,
Kurs Mindfulness,
Kurs Terapia schematów,
Kurs Techniki Gestalt w pracy coacha,
Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań,
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rekomendacja trenerska I stopnia.

Łukasz Gorczyński

Łukasz Gorczyński

Wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód”. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Posiada doświadczenie z pracy w różnych gronach konsultacyjnych, w tym Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Tomasz Pawłowski

Tomasz Pawłowski

Prezes Fundacji trzeci.org, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Posiada doświadczenie w zakresie kierowania zespołem i koordynacji projektów. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Szymon Osowski zdjęcia

Szymon Osowski

Prawnik, w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska od 2007 roku, od 2010 prezes stowarzyszenia. Pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconemu prawu do informacji. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich, przygotowuje sprawy sądowe, jeździ po Polsce, by opowiadać o prawie do informacji i prawach mieszkańców. Wielokrotnie doceniany za swoja działalność. W 2014 roku otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników (miejsce 30, 12, 9, 14, 27)

Filip Kasprzyk

Filip Kasprzyk

Z wykształcenia jestem socjologiem, jednak to marketing od zawsze mnie fascynował i to z nim związałem swoje życie zawodowe. Jego tajniki zgłębiałem jeszcze w liceum, tworząc swoje proste strony www, kampanie mailingowe i reklamowe na potrzeby własnych, pierwszych biznesów. Rozwijałem się i doskonaliłem umiejętności w różnych firmach i agencjach, by po latach otworzyć pierwszą własną agencję – KickAss Socials, którą w 2014 roku połączyłem z moim obecnym partnerem biznesowym w agencję interaktywną “kręci się!”, przekształconą następnie w Spin Digital sp. z o.o., której jestem współwłaścicielem, jak również drugiej agencji Real Marketing Sp. z o.o. Obecnie jestem odpowiedzialny przede wszystkim za projektowanie procesów sprzedażowych i marketingowych online, w tym projektowanie ścieżek sprzedażowych w e-commerce, tworzenie stron www, kampanie Google Ads i Youtube. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ukończenie dwóch szkół trenerów pozwala mi od wielu lat szkolić zarówno pracowników naszych klientów jak również realizować szkolenia otwarte.

Alina Czyżewska portrek

Alina Czyżewska

z zawodu aktorka. Aktywistka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta, koodynatorka Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej. Fanka prawa do informacji. Interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy przez organy władzy, wspiera obywateli i obywatelki. Czasem pisze o tym na blogu: nicdoukrycia.mystrikingly.com/ .

Krzysztof Włodek

Krzysztof Włodek

Pośrednik wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach od blisko dwóch lat, zajmujący się doradztwem w zakresie wolontariatu oraz obsługą social mediów. Fotograf freelancer od 2013 roku, działający na rzecz różnych organizacji i fundacji z trzeciego sektora na przestrzeni lat (Fundacja Mam marzenie, Dom Aniołów Stróżów, Akademia Przyszłości). Twórca internetowego wideo, w tym kanału na YouTube, od 6 lat. Praktykant Radia Katowice w 2015 roku - prowadził social media oraz tworzył treści audio. Od października 2019 roku nauczyciel fotografii w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mysłowicach.

Piotr Bańczyk

Piotr Bańczyk

Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej oraz rozwoju osobistym i społecznym. Posiada doświadczenie menadżerskie w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w biznesie i w organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty gospodarcze. Sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji publicznej. Jest Dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. odpowiedzialnym za łączenie sfery biznesowej i społecznej w Pałacu Inspiracji oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Współtworzył i kierował Centrum Społecznego Rozwoju, zainicjował powstanie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i by jego pierwszym kierownikiem. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Jest nauczycielem akademickim i prowadzi badania naukowe w obszarach ekonomii społecznej oraz psychologii organizacji i zarządzania.

Barbara Jendrzejczak

Barbara Jendrzejczyk

Barbara Jendrzejczyk Dziennikarka Telewizji Polskiej. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiowała Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji. Pracę w mediach rozpoczęła w 2006 r. w tygodniku „Życie Siemianowic”, gdzie przez pięć lat pełniła funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego. Od 2013 r. związana z katowickim ośrodkiem TVP, gdzie zajmuje się reportażem. Autorka cyklu programów „Nasze Beskidy”. Reporterka ogólnopolskiego programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”, który pomaga osobom zaginionym i ich rodzinom. Realizuje felietony dla anglojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej, Poland In. Prowadzi własną działalność gospodarczą Piszę Składam Pstrykam. Zajmuje się promocją Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim.

Kuba Nagórski

Kuba Nagórski

CEO w międzynarodowej grupie Spin Digital. Specjalista od marketingu zintegrowanego, miłośnik social media, szkoleniowiec i mówca. Studiował nauki polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat zaangażowany w trzeci sektor. Co-founder w Revolve Software House – firmie zajmującej się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań programistycznych dla podmiotów z różnych branż z naciskiem na branżę medyczną i start-upy. Jako współwłaściciel agencji kreatywnej tworzył kampanie marketingowe dla podmiotów o różnym zasięgu. 

Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak

Wiceprezes think-tanku Instytut Spraw Obywatelskich. Dba o zarządzanie, jest fundraiserem (korzysta z 4 źródeł pozyskiwania funduszy: darczyńcy indywidualni, biznesowi, granty i dotacje oraz działalność ekonomiczna). Kieruje Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od ponad roku zarządza przedsiębiorstwem społecznym. Na co dzień szkoli i doradza podmiotom ekonomii społecznej. Certyfikowany przez MRPiPS doradca biznesowy, ukończyła podyplomowe studia: Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Absolwentka Programu FAOO: Menedżerowie NGO oraz „Strażnicy”. Od 10-ciu lat zarządza projektami związanymi z przedsiębiorczością społeczną, rozwojem fundraisingu, systemowymi rozwiązaniami dla sektora pozarządowego. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor raportu „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

Michał Serwiński

Michał Serwiński

z wykształcenia dziennikarz i kulturoznawca. Od 13 lat zawodowo związany z trzecim sektorem. Doświadczenia zdobywał m.in. w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Współtwórca i członek zarządu Stowarzyszenia Wzmacniacz. Redaktor prowadzący Bloga Sektor 3.0. Doradza organizacjom społecznym w zakresie fundraisingu, komunikacji, marketingu i wykorzystania nowych technologii.

Ilona Opaszowska

Ilona Opaszowska

Psycholog, socjolog, coach. Trener z 20 letnim doświadczeniem. Od 2000 roku związana z trzecim sektorem. Współpracowała w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych m.in. ze Stowarzyszeniem MOST, FRES, rudzką Agencją Rozwoju Inwesor. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ludźmi zarówno w ngo jak i w biznesie. Przez wiele lat zarządzała zespołami projektowymi, składającymi się z pracowników, zewnętrznych specjalistów np. trenerów, doradców oraz wolontariuszy.

Przemysław Żak

Przemysław Żak

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego, broniąc pracę na temat prawa do informacji w Polsce. Wspólnik w Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., która specjalizuje się w obsłudze organizacji pozarządowych. Konsultant i autor tekstów na ngo.pl. Doświadczony szkoleniowiec i działacz organizacji społecznych, założyciel i długoletni członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie, gdzie prowadził m.in. działania strażnicze oraz rzecznictwo w procesie legislacyjnym. Długoletni członek Stowarzyszeń Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenia Dialog Społeczny, gdzie pełnił funkcje w organach kontroli. Jak sam mówi: “Pasjonuje mnie uzgadnianie regulacji wewnętrznych organizacji z jej realnym funkcjonowaniem i z obowiązującymi ramami prawnymi. Chodzi o to, by tworzyć przyjazne, proste i adekwatne do potrzeb ludzi środowisko pracy". Za fundament w prawie uznaje zasadę Ius est ars boni et aequi.

Olaf Józefoski

Olaf Józefoski

Specjalista projektu Z prawem na Ty! Absolwent Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim, magister kulturoznawstwa oraz pedagogiki rewalidacyjnej. Aktor w grupie teatralnej LPT Creatorium z Koszutki, grupie PRYM-ART oraz w kolektywie teatralnym Lufcik na Korbkę z Gliwic. Aktywny na wielu płaszczyznach, najczęściej w ramach działań na rzecz ochrony środowiska, kultury i integracji społecznej. Laureat tytułu „Lokalnego bohatera” w 2017 roku. Zainteresowania to przede wszystkim: filozofia, psychologia, sztuka, podróże i literatura.

Agnieszka Budzyńska

Agnieszka Budzyńska

Autorka i koordynatorka projektu „Z prawem na Ty!”. Absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na inspirujące działania. Doświadczenie zdobyła przygotowując i realizując projekty dla Stowarzyszenia MOST, Stowarzyszenia Droga i Śląskiej Sieci 3 sektora oraz oceniając wnioski dla WUP Katowice, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i różnych Ministerstw. Do tej pory udało jej się pozyskać kilka milionów na działania społeczne.

Skip to content