Grzegorz Wójkowski

Grzegorz Wójkowski
Grzegorz Wójkowski

Grzegorz Wójkowski

Absolwent socjologii UŚ, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Szkoły Trenerów STOP i Programu Liderzy PAWF Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; prezes zarządu Bona Fides; członek Rady Programowej Instytutu Socjologii UŚ; współtwórca wielu narzędzi do prowadzenia monitoringu (m.in. BIP w JST, BIP sądów i prokuratur, prowadzenia konsultacji społecznych, udostępniania informacji publicznej na wniosek, realizacji polityki senioralnej w miastach czy realizacji budżetów obywatelskich); realizator licznych monitoringów (tematyka jak wyżej); trener (m.in. z zakresu prawa do informacji publicznej, prowadzenia monitoringów, prowadzenia działań rzeczniczych, prowadzenia konsultacji społecznych); realizator licznych procesów konsultacji społecznych i ewaluacji m.in. w Katowicach, Krakowie, Bytomiu czy Piekarach Śląskich; doradza ponad 50 inicjatywom lokalnym z terenu całej Polski (w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego).

Skip to content