Hanna Wiczanowska

Hanna Wiczanowska
Hanna Wiczanowska

Hanna Wiczanowska

Trener współpracujący z firmami: Solvo Group Sp. z o.o. oraz “Anna Krause. Ekspert prawa oświatowego”, w zakresie szkoleń z wystąpień publicznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation, ze specjalizacją trener i mentor wystąpień publicznych, storytellingu oraz technik ewaluacji. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła ona dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim. Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Skip to content