Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak
Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak

Wiceprezes think-tanku Instytut Spraw Obywatelskich. Dba o zarządzanie, jest fundraiserem (korzysta z 4 źródeł pozyskiwania funduszy: darczyńcy indywidualni, biznesowi, granty i dotacje oraz działalność ekonomiczna). Kieruje Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od ponad roku zarządza przedsiębiorstwem społecznym. Na co dzień szkoli i doradza podmiotom ekonomii społecznej. Certyfikowany przez MRPiPS doradca biznesowy, ukończyła podyplomowe studia: Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Absolwentka Programu FAOO: Menedżerowie NGO oraz „Strażnicy”. Od 10-ciu lat zarządza projektami związanymi z przedsiębiorczością społeczną, rozwojem fundraisingu, systemowymi rozwiązaniami dla sektora pozarządowego. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor raportu „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

Skip to content