Krzysztof Wostal

Krzysztof Wortal
Krzysztof Wortal

Krzysztof Wostal

Z wykształcenia informatyk, administratywista, pedagog. Prowadził autorski program w radiu; w mediach jest ekspertem ds. niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności. Nauczyciel szkolny i akademicki ekspert monitorujący stopień wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w dwóch kadencjach (w tym również Wiceprzewodniczącym Zarządu). Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących oraz inicjatorem powstania Fundacji Transgresja. Jest także bohaterem oraz współautorem książki pt. „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 roku publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”. Jest także uczestnikiem programu „Liderzy PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 otrzymał wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Był także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza.

Skip to content