Piotr Bańczyk

Piotr Bańczyk
Piotr Bańczyk

Piotr Bańczyk

Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej oraz rozwoju osobistym i społecznym. Posiada doświadczenie menadżerskie w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w biznesie i w organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty gospodarcze. Sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji publicznej. Jest Dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. odpowiedzialnym za łączenie sfery biznesowej i społecznej w Pałacu Inspiracji oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Współtworzył i kierował Centrum Społecznego Rozwoju, zainicjował powstanie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i by jego pierwszym kierownikiem. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Jest nauczycielem akademickim i prowadzi badania naukowe w obszarach ekonomii społecznej oraz psychologii organizacji i zarządzania.

Skip to content