Przemysław Żak

Przemysław Żak
Przemysław Żak

Przemysław Żak

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego, broniąc pracę na temat prawa do informacji w Polsce. Wspólnik w Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., która specjalizuje się w obsłudze organizacji pozarządowych. Konsultant i autor tekstów na ngo.pl. Doświadczony szkoleniowiec i działacz organizacji społecznych, założyciel i długoletni członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie, gdzie prowadził m.in. działania strażnicze oraz rzecznictwo w procesie legislacyjnym. Długoletni członek Stowarzyszeń Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenia Dialog Społeczny, gdzie pełnił funkcje w organach kontroli. Jak sam mówi: “Pasjonuje mnie uzgadnianie regulacji wewnętrznych organizacji z jej realnym funkcjonowaniem i z obowiązującymi ramami prawnymi. Chodzi o to, by tworzyć przyjazne, proste i adekwatne do potrzeb ludzi środowisko pracy". Za fundament w prawie uznaje zasadę Ius est ars boni et aequi.

Skip to content