Alicja Danielewska-Podolak

Alicja Danielewska-Podolak
Alicja Danielewska-Podolak

Alicja Danielewska-Podolak

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2000 roku, z wynikiem bardzo dobrym i obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach i pracowała jako aplikant etatowy, a następnie asesor sądowy do 2004 roku. W styczniu 2005 roku roku złożyła ślubowanie adwokackie przed Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach i od tej pory tj. od 17 lat, wykonuje zawód adwokata.
Adwokat Alicja Danielewska-Podolak prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Katowicach, kilka lat temu rozbudowaną o filię w Mikołowie. Zajmuje się zarówno sprawami cywilnymi, jak i karnymi – reprezentując swoich klientów we wszystkich rodzajach spraw i przed wszystkimi instancjami. Specjalizuje się jednak głównie w sprawach cywilnych i rodzinnych.
Prowadzi także sprawy administracyjne, zarówno w zakresie procesowym (sprawy sądowej) jak w wszelkie inne sprawy tzw. urzędowe.
W ramach prowadzonej kancelarii współpracuje z innymi podmiotami: notariuszami, komornikami, radcami prawnymi i mediatorami sądowymi, w celu jak zapewnienia jak najpełniejszej ochrony prawnej swoim klientom.

Skip to content