Fundamenty organizacji społecznej

Fundamenty organizacji społecznej okładka

Z dumą prezentujemy drugą z publikacji edukacyjnych dla organizacji społecznych. Niniejsza publikacja jest efektem ponad dwuletniego projektu edukacyjnego dla organizacji pozarządowych z całej Polski. Projekt „Z prawem na Ty!”, o numerze POWR.02.16.00-00-0105/19, był realizowany przez Stowarzyszenie MOST w okresie 1 stycznia 2020 – 31 marca 2022 r. Projekt został dofinansowany w ramach działania 2.16 Programu Wiedza Edukacja Rozwój pt.: „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”. 

W wydarzeniach projektowych wzięło udział 341 osób z 222 organizacji społecznych z całej Polski. W projekcie zrealizowaliśmy 35 szkoleń i warsztatów oraz 38 webinariów. Do efektów projektu zaliczamy też 24 opracowane artykuły merytoryczne dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych i 32 nagrania ze spotkań opublikowane w bazie wiedzy udostępnionej uczestnikom projektu. Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod tym linkiem.

Projekt miał bardzo szeroki zakres tematyczny. Działania miały wesprzeć jego uczestników w rozwoju ich organizacji pozarządowych tak, aby miały one potencjał do udziału w procesie stanowienia prawa. Ta publikacja jest już ostatnią formą budowania wiedzy oferowaną w projekcie. Składa się ona z dwóch części. Pierwszej pt.: “Prawo dla organizacji społecznych – organizacje w procesie stanowienia prawa”, która obejmuje tematykę prawną
i ekonomiczną. Druga część publikacji pt.: „Fundamenty organizacji społecznej. Strategia, wiarygodność, wizerunek” obejmuje zagadnienia: zarządzania w organizacjach, komunikacji i budowania wizerunku.

Ze względu na ograniczenia WordPress nie możemy tu umieścić pliku w wersji epub. Jeżeli chcesz taką otrzymać napisz maila do agnieszka @ mostkatowice.pl – chętnie ją wyślemy!

Zapraszamy do lektury!

Skip to content