Jak być na bieżąco z projektami ustaw i rozporządzeń?

książka i okulary

W 2015 -2019 rząd pracował nad 1427 projektami ustaw. Do tego dochodzą rozporządzenia i inne akty wykonawcze. Przekłada się to na kilka tysięcy stron tekstu. Z tych 1427 projektów ustaw konsultacjom poddano 40%. Przeciętny czas konsultacji wyniósł 12 dni.

Ilość uchwalanych aktów prawnych (średnio akt wraz z uzasadnieniem i dodatkowymi informacjami ma od 50-150 stron) powoduje, że przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych nie mają czasu na to, aby się z nim zapoznać i wyrazić rzeczowe uwagi w krótkim okresie czasu. Dodatkową trudnością jest poruszanie się po rządowym centrum legislacji i konfiguracja wysyłki newsletterów o nowych projektach ustaw.

Gdzie można się zapoznać z nowymi projektami ustaw?

W Polsce jest kilka miejsc, które publikują projekty nowych aktów prawnych. Do głównych zaliczamy:

  1. Rządowe Centrum Legislacji, w którym są publikowane wszystkie akty prawne, nad którymi trwają prace legislacyjne. Centrum Legislacji ma też bogate archiwum informacji o zakończonych lub przerwanych pracach legislacyjnych;
  2. Serwis Sejmu RP, w którym zapoznasz się z aktami prawnymi skierowanymi do prac w Sejmie;
  3. Strona Senatu RP, na której można zapoznać się z aktami prawnymi skierowanymi do pracy w Senacie.

Dodatkowe informacje i teksty krytyczne o trwających pracach pojawiają się też w niezależnych serwisach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Do moich ulubionych miejsc w internecie należą:

  1. Dział publicystyka na ngo.pl. Co prawda w tym miejscu pojawia się dużo różnych treści, nie zawsze prawnych. Ale, gdy już pojawi się tam tekst dotyczący prawa to, będzie on napisany z perspektywy organizacji pozarządowej. Dodatkowo ten tekst będzie poruszał kwestie istotne dla społeczników. Ngo.pl to też jest miejsce, w którym nagłośnisz swoją propozycję zmiany istotnych dla Ciebie i Twojej organizacji pozarządowej aktów prawnych.
  2. Portal Fundacji Trzeci.org. To miejsce, w którym znajdziesz krytyczne teksty o prawie i uproszczeniu prawa dla organizacji pozarządowych.
  3. Dział aktualności Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Co prawda OFOP nie opisuje wszystkich trwających procesów legislacyjnych, ale ich petycje, uwagi i protesty są warte przeczytania. Do głównych zainteresowań OFOP należy działalność społeczna i programy unijne.

Jeżeli nie chcesz szukać informacji w sieci bądź na bieżąco z naszym działem KonsultujeMY!, w którym będziemy publikować teksty analityczne o najciekawszych konsultacjach społecznych i organizowanych przez nas spotkaniach konsultacyjnych. Dodatkowo zapisz się na nasz newsletter i dostawaj te informacje do Twojej skrzynki mailowej.

Skip to content