Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych

Screen ze strony Programu Rozwoju Organizacji Poradniczych

W lipcu br. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konsultacje społeczne dwóch ciekawych regulaminów programów. Jednym z nich jest regulamin konkursu w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych. Dowiedz się, co myślimy o Programie i jakie mamy uwagi do regulaminu konkursu.

Czego dotyczy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych?

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Poradniczych, jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych.

O dotację można wnioskować w ramach 4 priorytetów:

 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
 4. Regranting.

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze. Są to organizacje świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.

W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:

 1. Poradnictwo prawne;
 2. Poradnictwo obywatelskie;
 3. Poradnictwo psychologiczne;
 4. Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
 5. Poradnictwo konsumenckie;
 6. Poradnictwo zawodowe.

Nasze uwagi do Regulaminu konkursu w ramach Programu Rozwoju Organizacji Poradniczych

Generalnie, tak jak wszystkie konkursy NIW-CRSO regulamin tego konkursu nie ma większych błędów, które mogą skutkować nieprawidłowościami. Do najdziwnieszych zapisów wymagających zmiany zaliczamy:

Pkt. VII 2

W tym punkcie wskazano, że: „Na podstawie opinii wyrażonej w trakcie oceny merytorycznej oraz własnej oceny prawidłowości sporządzenia budżetu oferty Komisja konkursowa ustala liczbę punktów oraz kwotę dotacji„. W naszej ocenie należy ten zapis wymienić na: „Na podstawie opinii wyrażonej w trakcie oceny merytorycznej oferty Komisja konkursowa ustala liczbę punktów oraz kwotę dotacji„. Jest to spowodowane tym, że nie ma ogólnodostępnych wytycznych i informacji, co oznacza „własna ocena prawidłowości sporządzenia budżetu”. Takie sformułowanie świadczy o dużej subiektywności w podejściu do oceny projektu i może być podstawą do nadużyć.

Pkt. VIII 6

W tym punkcie założono, że wszystkie pomieszczenia w budynku, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych spełnią kryteria dostępności. Wiemy, że usługi poradnicze są często świadczone w wynajmowanych pomieszczeniach w centrach miast tak, aby osoby korzystające miały dogodny dojazd komunikacją miejską do miejsc świadczenia usług. Niestety, w miastach często pomieszczenia są najmowane w wielokondygnacyjnych obiektach, w których parter jest dostępny, a inne kondygnacje już nie. Taka sama sytuacja ma miejsce na terenach wiejskich, gdzie np. usługa jest świadczona w najmowanym pomieszczeniu w domu kultury lub szkole z dostępnym parterem, ale już innymi kondygnacjami nie. W przypadku usług poradniczych realizowanych w najmowanych pomieszczeniach, gdzie najemca nie ma wpływu na dostępność całego obiektu, taki wymóg projektowy jest bezzasadny i nieprecyzyjnie sformułowany. Jednakże miejsca świadczenia usług poradniczych i miejsce realizacji działań projektowych powinny być w pełni dostępne.

Dlatego proponujemy wymianę punktu na:

„instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których są realizowane działania projektowe z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,”

Wzór oferty w części 6 dot. rezultatów

Grantodawca wskazał, sugerowaną formę pomiaru wskaźnika – ankietę ewaluacyjną. Tę sugerowaną formę wymiany wskaźnika należy usunąć, gdyż ankieta ewaluacyjna służy do pomiaru specyficznych wskaźników – np. oceny jakości zadowolenia ze szkolenia lub oceny sposobu przygotowania trenera do prowadzenia zajęć. Ankieta ewaluacyjna nie powinna służyć do pomiaru:

 • liczby organizacji, które uzyskały wsparcie (właściwa forma pomiaru to oświadczenie, lista obecności, deklaracja udziału itp.),
 • liczby uczestników szkoleń (właściwa forma to: lista obecności, deklaracja udziału),
 • liczby przeprowadzonych działań edukacyjnych/ informacyjnych (właściwa forma pomiaru to lista obecności/ printscreen/ zdjęcie / film), itp.

Podsumowując, sam Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych nie jest złym Programem. jest kolejnym, podobnym do PROO działaniem, które ma na celu pomóc lepiej działać organizacjom. Jednak, należy pamiętać, że:

 • nabór powinien zostanie ogłoszony „na dniach”,
 • a konkurencja w naborze będzie spora.

Tekst powstał w ramach projektu „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!”.

Skip to content