Te październikowe projekty ustaw musisz poznać

okulary i teks do czytania

Wrzesień i październik to wzmożony czas pracy w sejmie. Dodatkowo posłowie, obywatele i inne uprawnione podmioty ciągle przygotowują pomysły nowych ustaw. A ministrowie wciąż pracują nad nowymi rozporządzeniami. Od początku października w Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się 80 projektów nowych aktów prawnych. Przeczytaj, które październikowe projekty ustaw warto poznać.

Projekt ustawy o aktywności zawodowej

Projekt ustawy o aktywności zawodowej to rewolucja w naszym systemie aktywizacji zawodowej. Ta ustawa „wywróci do góry nogami” system pomocy bezrobotnym i funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Ustawa jest szalenie skomplikowana i liczy 280 stron… Uzasadnienie do ustawy liczy kolejne 100 stron, ale obowiązkowa ocena skutków regulacji już tylko 30 🙂

Proces zbierania uwag jest szalenie ekscytujący. Na zapoznanie się z tekstem i opracowanie opinii mamy całe 14 dni! Uwagi będą przyjmowane do dnia 19 października 2022 r.

Zapoznaj się z projektem ustawy o aktywności zawodowej.

Chcesz wnieść uwagi napisz do mnie maila agnieszka @ mostkatowice.pl

Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

To kolejna ustawa, która jest istotna dla dostawców usług internetowych. Warto się z nią zapoznać, gdyż może się okazać, że w treści ustawy są ukryte inne istotne kwestie dotyczące wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Na wyrażenie opinii do tekstu mamy 30 dni od 10 października. Oznacza to, że jeszcze pod koniec października spotkamy się, aby porozmawiać o tym tekście i przygotować uwagi do dnia 9 listopada 2022 r.

Zapoznaj się z propozycją ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.

I coś najfajniejszego – projekt rozporządzenia ws. zmiany wysokości zwrotów kosztów dojazdów

Ten projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ma szalenie długą nazwę. Jednak sam jest stosunkowo krótkim aktem prawnym. Ministerstwo na dwóch stronach proponuje, aby zmienić obowiązujące stawki zwrotu kosztów podróży własnym samochodem.

Obecnie obowiązują stawki sprzed kilkunastu lat, gdy paliwo kosztowało 3 zł za litr. Teraz Ministerstwo proponuje aby stawki wynosiły:

1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
[jest: 0,5214]
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł;  [jest: 0,8358]
2) dla motocykla – 0, 69 zł; [jest: 0,2302]
3) dla motoroweru – 0,42 zł.”
[jest: 0,1382].

Na wyrażenie swojej opinii o proponowanej zmianie mamy 14 dni. Tak więc uwagi do Ministerstwa powinny wpłynąć do dnia 27 października.

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027

Ten akt prawny jest już opracowywany w Sejmie RP. Oznacza to, że nie można w sposób oficjalny wnieść do niego uwag. Jednak organizacje korzystające ze środków unijnych powinny zapoznać się z tym dokumentem. Raczej nie zmieni on się bardzo, gdyż rząd już opracowuje dokumenty i rozporządzenia wykonawcze do tego aktu prawnego.

Masz pytania? Chcesz się spotkać i porozmawiać o konsultacjach? Umów się z nami!

Skip to content