1% podatku od firm dla organizacji spo艂ecznych

Screen za艂o偶enia 1% podatku CIT dla OPP

W zwi膮zku z wprowadzeniem Polskiego 艁adu podatkowego i podniesieniem kwoty wolnej od podatku, eksperci prognozuj膮 spadek wp艂yw贸w z odpisu podatku na rzecz organizacji po偶ytku publicznego (dalej: OPP). Jak podaje Ministerstwo Finans贸w w 2021 r. 15 337 podatnik贸w przekaza艂o organizacjom po偶ytku publicznego 972,70 mln. z艂. Niestety obecnie 偶aden ekspert nie wie, ile 艣rodk贸w zostanie przekazanych za 2022 r. I 偶aden z nich nie podejmie si臋 wykonania wst臋pnej prognozy. 1% podatku z PIT stanowi istotne 藕r贸d艂o finansowania organizacji po偶ytku publicznego. A偶 8,5% ich bud偶et贸w pochodzi w艂a艣nie z tego 藕r贸d艂a. Po zmianach w 2022 r. ta kwota mo偶e by膰 znacz膮co ni偶sza. St膮d, jak pisz膮 pomys艂odawcy 1% podatku CIT dla OPP, przekazanie 艣rodk贸w z CIT tym organizacjom mog艂oby znacz膮co wzmocni膰 ich bud偶ety.

Dodatkowo, w ocenie inicjatora akcji 1% podatku to:

„Kluczowe korzy艣ci dla:

 1. obywateli聽鈥 dzi臋ki funduszom pozyskanym z聽1% od聽firm, organizacje spo艂eczne b臋d膮 mog艂y skuteczniej dba膰 o聽dobro wsp贸lne, np.聽pomoc uchod藕com, czyste powietrze, dobr膮 edukacj臋, bezpieczn膮 偶ywno艣膰.聽
 2. firm聽鈥 przedsi臋biorcy przekazuj膮c 1% podatku od聽swoich przedsi臋biorstw b臋d膮 mogli lepiej troszczy膰 si臋 o聽dobro wsp贸lne.聽
 3. pa艅stwa聽(gmin, powiat贸w, wojew贸dztw) 鈥 1% od聽firm wzmocni Polsk臋, bo聽w聽silnym pa艅stwie dzia艂aj膮 silne organizacje spo艂eczne troszcz膮ce si臋 o聽dobro wsp贸lne.”

Przebieg prac nad 1% podatku CIT dla OPP

Pomys艂 na wdro偶enie mechanizmu 1% CIT dla OPP jest projektem spo艂ecznym koordynowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich. Oznacza to, 偶e na obecnym etapie prac nie ma 偶adnego opracowanego przez ustawodawc臋 aktu prawnego. Z jednej strony mo偶esz powiedzie膰, 偶e to dobrze, gdy偶 mo偶emy samodzielnie opracowa膰 za艂o偶enia takiego aktu prawnego. Z drugiej – mo偶e okaza膰 si臋, 偶e naciski ze strony organizacji spo艂ecznych b臋d膮 zbyt s艂abe, a ustawa nigdy nie zostanie przyj臋ta.

W ka偶dym razie uwa偶am, 偶e inicjatywa jest ciekawa i warto j膮 艣ledzi膰. Poniewa偶, „a nu偶” rz膮d spojrzy na ni膮 艂askawym okiem, a organizacjom b臋dzie pro艣ciej realizowa膰 wa偶ne spo艂ecznie cele.

Jakie s膮 za艂o偶enia pomys艂u 1% CIT dla OPP?

Posi艂kuj膮c si臋 do艣wiadczeniami z mechanizmu 1% PIT dla OPP inicjator akcji za艂o偶y艂, 偶e:

 1. Nie b臋dzie mo偶na tworzy膰 celu szczeg贸艂owego przekazania CIT (subkont), gdy偶 艣rodki w ramach CIT b臋d膮 du偶o wy偶sze ni偶 艣rednia wp艂ata 1% podatku od os贸b fizycznych. Przekazanie kilku milion贸w z艂otych na prywatne subkonto mog艂oby znacz膮co odkre艣li膰 nier贸wno艣ci w dost臋pie do potrzebnych 艣rodk贸w przez osoby potrzebuj膮ce.
 2. Nale偶y zadba膰 o prowadzenie systematycznych kampanii informacyjno-edukacyjnych dotycz膮cych istoty i znaczenia odpisu. Te kampanie m贸g艂by prowadzi膰 Narodowy Instytut Wolno艣ci – Centrum Rozwoju Spo艂ecze艅stwa Obywatelskiego.
 3. Powinna zosta膰 zapewniona pe艂na transparentno艣膰 co do wykorzystywania 艣rodk贸w z odpis贸w i merytoryczna weryfikacja ich wykorzystywania. To dzia艂anie mog艂oby odbywa膰 si臋 za pomoc膮 dodatkowych sprawozda艅 lub wprowadzenia obowi膮zku badania sprawozda艅 finansowych OPP.
 4. Podatek b臋d膮 mog艂y przekazywa膰 wszystkie osoby prawne, w tym sp贸艂ki kapita艂owe w organizacji, sp贸艂ki komandytowo-akcyjne oraz sp贸艂ki komandytowe maj膮ce siedzib臋 lub zarz膮d na terytorium Rzeczypospolite Polskiej, niekt贸re sp贸艂ki jawne, sp贸艂ki maj膮ce siedzib臋 lub zarz膮d w innym pa艅stwie, je偶eli zgodnie z przepisami tego pa艅stwa s膮 traktowane jak osoby prawne i podlegaj膮 w nim opodatkowaniu od ca艂o艣ci dochod贸w bez wzgl臋du na miejsce ich osi膮gania, podatkowe grupy kapita艂owe.
 5. 1% CIT nie b臋d膮 mog艂y przekazywa膰 jednostki sektora finans贸w publicznych w rozumieniu przepis贸w聽u.f.p., przedsi臋biorstwa pa艅stwowe, instytuty badawcze, banki pa艅stwowe oraz sp贸艂ki prawa handlowego z udzia艂em聽Skarbu Pa艅stwa lub jednostek samorz膮du terytorialnego.
 6. Odbiorc膮 1% CIT mog艂yby by膰 OPP, kt贸re nie s膮 powi膮zane osobowo i kapita艂owo z przekazuj膮cym.
 7. OPP b臋d膮 mog艂y odm贸wi膰 przyj臋cia 1% CIT od konkretnego przekazuj膮cego.
 8. Dysponent b臋dzie m贸g艂 przekaza膰 sw贸j 1% CIT na wi臋cej ni偶 jedn膮 OPP.

Dodatkowo, z czym osobi艣cie nie do ko艅ca si臋 zgadzamy, 艣rodki z 1% CIT nale偶y wykorzysta膰 w ci膮gu nast臋pnego roku kalendarzowego od ich przekazania.

Dodatkowe informacje

Chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej, jak przebiegaj膮 prace nad tworzeniem nowych ustaw? Sprawd藕 harmonogram naszych szkole艅 z konsultacji spo艂ecznych i tworzenia pawa.

Zapoznaj si臋 z wszystkimi za艂o偶eniami projektu 1% podatku od firm dla organizacji spo艂ecznych. Publikacj臋 mo偶esz pobra膰 ze strony Instytutu Spraw Obywatelskich.

EDIT lipiec ’22

Prezydent RP podpisa艂 zmienion膮 ustaw臋 o podatku dochodowym od os贸b fizycznych. W niej uwzgl臋dniono zwi臋kszenie mo偶liwego odpisu od podatku na rzecz OPP. W kolejnym 2023 r. podatnicy b臋d膮 mogli wykaza膰 odpis na rzecz organizacji po偶ytku publicznego za 2022 r. w wysoko艣ci 1,5%.

EDIT pa藕dziernik ’22 r.

Instytut Spraw Obywatelskich zbiera podpisy pod petycj膮 maj膮c膮 na celu uruchomienie procedury legislacyjnej w zakresie 1% podatku od firm. Aby zapozna膰 si臋 z petycj膮 i j膮 podpisa膰 wejd藕 na ich stron臋.

Skip to content