Blok szkoleniowy online: „Sprzedaż w organizacjach pozarządowych” – 2,3,4 lipca 2021 r.

banner z zaproszeniem na szkolenie

Działania organizacji pozarządowych mogą być finansowanie nie tylko z dotacji, darowizn, czy 1% podatku. Chcąc uniezależnić się np. od środków z dotacji samorządowych lub chcąc gromadzić większe środki na realizację misji organizacji – organizacje mogą prowadzić sprzedaż. Dla wielu osób zasady prowadzenia tej sprzedaży, korzyści, ale i obowiązki związane z ekonomizacją organizacji pozarządowych wciąż są niejasne. Dlatego zapraszamy Was na cykl spotkań, podczas których pokażemy w jaki sposób zgodnie z prawem i efektywnie prowadzić działalność ekonomiczną!

Program:

Poniedziałek 2 sierpnia 2021 r. 9.30 – 13.30:
Sprzedaż w organizacjach pozarządowych – działalność odpłatna pożytku publicznego. Blok poświęcony będzie wyjaśnieniu, czym jest działalność odpłatna pożytku publicznego, w jaki sposób przygotować organizację do jej prowadzenia i jakie są szanse i zagrożenia w jej prowadzeniu.

Wtorek 3 sierpnia 2021 r., 9.30 – 13.30:
Sprzedaż w organizacjach pozarządowych – działalność gospodarcza. Blok poświęcony będzie wyjaśnieniu, czym jest działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej, w jakich formach może być prowadzona, jaką ją zarejestrować i w jaki sposób przygotować organizację do jej prowadzenia.

Środa 4 sierpnia 2021 r., 9.30 – 13.30:
Sprzedaż w organizacjach pozarządowych – przydatne narzędzia, dotacje, komunikacja, planowanie i zarządzanie. Blok poświęcony będzie najważniejszym zagadnieniom dotyczącym prowadzenia działalności sprzedażowej w organizacjach pozarządowych, w tym źródłom dotacyjnym, komunikacji, planowaniu i zarządzaniu.

Kiedy:

2, 3, 4 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.30 – 13.30

Gdzie:

Online. Uwaga – wymagana rejestracja. Obowiązuje limit miejsc. Nagrań ze szkoleń nie udostępniamy.

Szkolenie poprowadzą dla was:

Łukasz Gorczyński – wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód”. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Współautor bloga www.trzeci.org.

Tomasz Pawłowski – prezes Fundacji trzeci.org, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, samorządowej jednostce wspierającej zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Współautor bloga www.trzeci.org.

Zapisy:

Rejestracja na spotkanie jest prowadzona za pomocą następującego linka: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dla nowych uczestników i uczestniczek projektu. Osoby, już uczestniczące w projekcie dostaną prywatnego linka z zaproszeniem na webinarium.

Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnik musi wypełnić pełny komplet formularzy zgłoszeniowych (online) spełniający wymogi unijne, a potem otrzyma link dostępu do wydarzenia wraz z hasłem do webinarium.

Zasady udziału: Projekt „Z prawem na TY!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej dlatego każda osoba musi wypełnić formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo każdy uczestnik projektu musi reprezentować organizację pozarządową, co musi zostać potwierdzone wypełnionym drukiem zgłoszenia organizacji pozarządowej do udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy oddać w biurze projektu lub podczas 1 wydarzenia edukacyjnego, w którym weźmie się udział.

Zgodnie z zapisami projektu i jego regulaminem organizacja pozarządowa to stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, kościelna osoba prawna, spółka z o.o. non-profit, klub sportowy. Jeżeli reprezentowany podmiot ma inną formę prawną prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem tel.: 536 117 187 – wspólnie ustalimy, czy taka organizacja może otrzymać wsparcie w ramach proponowanego programu.

W razie pytań lub wątpliwości również prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem tel.: 536 117 187 lub e-mail: prawo [@] mostkatowice.pl

Do pobrania:

Paczka dokumentów projektowych w wersji word i .pdf.

Działania projektowe zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Skip to content