Dostępność działań w NGO – zaproszenie na szkolenie w dniach 28 i 30 września 2021 r.

banner z zaproszeniem na szkolenie

Od 6 września organizacje pozarządowe realizujące działania ze środków publicznych będą musiały spełnić kryteria dostępności w projektach. Dowiedz się jak to zrobić prosto, tanio i dobrze i jak sprawić, aby Twoja organizacja była dostępna dla osób o szczególnych potrzebach.

Weź udział w warsztatach poświęconych zagadnieniu dostępności w organizacjach pozarządowych.

Co w programie?

 1. Dlaczego dostępność jest ważna?
 2. Kto i w jakich sytuacjach korzysta na tym, że o dostępności myślimy i ją wprowadzamy.
 3. Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami.
 4. Prawo o dostępności.
 5. Zasada uniwersalnego projektowania.
 6. Artykuł 6, a artykuł 7 Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 7. Jakie są obszary, w ramach których prawnie wprowadza się dostępność, a w których obszarach jej nie ma i warto o nią zabiegać.
 8. Dostępność architektoniczna – minimalne wymagania.
 9. Dostępność cyfrowa – minimalne wymagania.
 10. Dostępność informacyjno-komunikacyjna – minimalne wymagania.
 11. Obowiązki NGO wynikające z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 12. Wnioskowanie o zapewnienie dostępności.
 13. Skarga na brak zapewniania dostępności.
 14. Jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności.

Gdzie i kiedy:

Szkolenie będzie realizowane na platformie clickmeeting w dniu 28 i 30 września w dwóch blokach popołudniowych (16.30 – 19.30).

Szkolenie poprowadzi dla was:

Krzysztof Wostal – z wykształcenia informatyk, administratywista, pedagog. Prowadził autorski program w radiu; w mediach jest ekspertem ds. niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności. Nauczyciel szkolny i akademicki ekspert monitorujący stopień wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w dwóch kadencjach (w tym również Wiceprzewodniczącym Zarządu). Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących oraz inicjatorem powstania Fundacji Transgresja. Jest także bohaterem oraz współautorem książki pt. „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 roku publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”. Jest także uczestnikiem programu „Liderzy PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 otrzymał wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Był także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza.

Rejestracja na spotkanie jest prowadzona za pomocą następującego linka: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dla nowych uczestników i uczestniczek projektu. Osoby, już uczestniczące w projekcie dostaną prywatnego linka z zaproszeniem na webinarium.

Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnik musi wypełnić pełny komplet formularzy zgłoszeniowych (online) spełniający wymogi unijne, a potem otrzyma link dostępu do wydarzenia wraz z hasłem do webinarium.

Zasady udziału: Projekt „Z prawem na TY!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej dlatego każda osoba musi wypełnić formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo każdy uczestnik projektu musi reprezentować organizację pozarządową, co musi zostać potwierdzone wypełnionym drukiem zgłoszenia organizacji pozarządowej do udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy oddać w biurze projektu lub podczas 1 wydarzenia edukacyjnego, w którym weźmie się udział.

Zgodnie z zapisami projektu i jego regulaminem organizacja pozarządowa to stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, kościelna osoba prawna, spółka z o.o. non-profit, klub sportowy. Jeżeli reprezentowany podmiot ma inną formę prawną prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem tel.: 536 117 187 – wspólnie ustalimy, czy taka organizacja może otrzymać wsparcie w ramach proponowanego programu.

W razie pytań lub wątpliwości również prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem tel.: 536 117 187 lub e-mail: prawo [@] mostkatowice.pl

Do pobrania:

Paczka dokumentów projektowych w wersji word i .pdf.

Działania projektowe zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Skip to content