Nabór na bezpłatne warsztaty z zakresu prawa w Suchej Beskidzkiej w dniach 16, 17, 18 sierpnia 2022 r.

banner z zaproszeniem na szkolenie

Chcesz współdecydować o jakości przestrzeni w której żyjesz, i mieć realny wpływ na zmianę społeczną, ale brak Ci odpowiednich kompetencji do tego, aby móc decydować i brać udział w procesach stanowienia prawa? Czujesz potrzebę podniesienia lub nabycia kompetencji eksperckich w obszarach związanych z: prawem pracy, prawem gospodarczym, ekonomią i analizą finansową?

Jeśli twoje odpowiedzi na powyższe pytania brzmią twierdząco, jesteś w dobrym miejscu! Już dziś zapraszamy Cię na bezpłatne warsztaty wyjazdowe w ramach naszego nowego projektu pn: „AKADEMIA NGO- stanowienia dobrego prawa!”. Spotykamy się w Suchej Beskidzkiej (hotel Montis) w dniach 16,17 i 18 tego sierpnia 2022r., w godzinach od 10.00-18.00, żeby dowiedzieć się jak działa prawo w Polsce w kontekście stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

Program warsztatów:

  1. Diagnoza sytuacji w danym obszarze prawnym, analiza i ewaluacja jakości danych, w tym ich weryfikacja.
  2. Udział w procesie stanowienia tj. podstawowe techniki konsultacji i lobbingu. Zasady tworzenia i działania ciał dialogu ob., dostęp do informacji publicznej I procedura ustawodawcza w PL i UE.
  3. Ekonomia i prawo gospodarcze, formalno-prawne zasady ekonomizacji NGO; planowanie strategiczne w działaniach gospodarczych; analiza sytuacji finansowej w NGO i przedsiębiorstwach społecznych.
  4. Tworzenie struktur w NGO w celu udziału w procesie stanowienia prawa, w tym zatrudnianie w NGO (prawo pracy) i powiązanie prawa pracy z przepisami istotnymi dla NGO: tj. UODPP i wytycznych w zakresie realizacji proj, RODO, a kodeks pracy, itp.

Dla kogo jest projekt ?

Ten projekt jest dla Ciebie jeżeli jesteś:
– członkiem;
– pracownikiem;
– wolontariuszem;
lub osobą związaną z organizacją pozarządową.

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Aby do nas dołączyć, skontaktuj się z biurem projektu: Katarzyna Karbowniczek, tel: 536 117 187.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Skip to content